Palestinasolidaritet 6 april

8 april 2024

Vid lördagens demonstration höll Emilia Haraldsson från Kommunistiska Partiet ett kort tal där hon redogjorde för en del av innehållet i Proletärens Palestinabilaga.