Soligt och välbesökt på 1 maj

2 maj 2024

Cirka 75 åhörare samlades på Hoppets Torg och Kommunisternas 1 maj firande. Vi gladde oss åt många nya ansikten, ett stort ungdomligt inslag och många palestinaflaggor.
Tal hölls av Tom Svensson som uppehöll sig vid motståndet mot Nato och EU. Emilia Haraldsson lyfte jämställdhetsfrågor och vikten av kvinnokamp. Tilda Albertsson utgick från känslan av att som snart 18-åring kanske behöva mönstra och göra en militärtjänst hon inte tror på. Zoltan Tiroler lyfte Kubas solidaritet med den palestinska motståndskampen. Rima Aboutouk avslutade sitt tal med att vi måste kämpa för fred, fred för Gaza och i världen.
Amelie Knutsson Cox och Tilda Albertsson framförde två sånger. På publikens begäran sjöng vi också tillsammans Leve Palestina, Kofias fina text ekade mellan de gamla husen. Till sist höll en palestinsk kamrat, Hashem, ett spontant tal om bland annat protesterna på de amerikanska universiteten.
Mötet avslutades med Internationalen.
Sedan blev det goda mackor på Röda Stjärnan och underhållning med Ylva Albertsson och Christian Karlsson.