För ett rödare Jönköping!

Det behövs en röst för socialism, en röst för att en annan värld är möjlig. Välkommen att bli en röst för motstånd du också!

5 apr 2020I kriser av alla slag blir det arbetare och vanligt folk som drabbas hårdast. Därför lägger kommunisterna fram ett program där vi ur...

8 mar 2020Idag är det den internationella kvinnodagen. Ett av de viktiga kraven då – och alla andra dagar – är att rädda den offentliga...

29 nov 2019Trafiksituationen i Jönköping är katastrofal. Gatorna är igenproppade. Luften är skadlig för hälsan. Trafiken orsakar stora...

4 nov 2019Personal i skola, vård och omsorg sliter med underbemanning och vikariebrist, stress och sjukskrivningar. Undersköterskornas upprop i...

20 okt 2019I våras skrev vi ett medborgarförslag om att sänka heltidsnormen i äldreomsorgen till 30 timmar. Den 21 augusti behandlade...

9 maj 2019Ett äldreboende på Visingsö stänger över sommaren pga svårighet att få personal. Om nu till 30 september kan räknas till sommaren. Fyra...

Sidor