Aktivitet: Generationsskifte på kongressen

Med valet av ny partistyrelse tog Kommunistiska Partiet ännu ett steg på den föryngringsprocess som pågått några år. Till ny ordförande efter Anders Carlsson valdes Robert Mathiasson, 34 år. Annica Albertsson, Jönköping, som varit med i Partistyrelsen sedan 1990 avgick och Jönköpingsavdelningen representeras nu av Robert Milerius från Nässjö.
Kongressen avslutades med en stor artistgala där vår medlem Sven Wollter hyllades inför sin 80-årsdag. Partiets Kulturstipendium till Ingemar "Spingo" Nilssons minne delades ut till den unga filmaren och poeten Rojda Sekerzös.

Aktivitet: Protest mot Obamas Sverigebesök

Över 100 personer manifesterade sin avsky för Obamas krigspolitik.
Först ut av talarna var Annica Albertsson från Kommunistiska Partiet. Inslaget av syriska flaggor och talare var stort. Svenskkubanska föreningen hade banderollen Kuba, den tredje världens hopp. Avslutningsvis brändes den amerikanska flaggan under jubel och talkörer.

Sidor

Prenumerera på Kommunistiska Partiet Jönköping RSS