Aktivitet: Naziprotest

Ett massivt polisuppbåd hårdbevakade nazisternas möte i Jönköping idag. Men även burop, visslingar, koskällor, nyckelskrammel, fanor och plakat från de 2-300 motdemonstranterna. Tyvärr lyckades vi inte helt överrösta SvP:s ljudanläggning - men vi gjorde vårt bästa. Särskilt provocerande var att det nyligen invigda monumentet till minne av de sk tattarkravallerna i Jönköping låg innanför avspärrningarna.

Aktivitet: Inspirerande Valupptakt

Efter mackor, paj och kaffe presenterade partisekreteraren Pär Johansson kommunisternas syn på val i allmänhet. Han såg positivt på det senaste halvårets vänstersväng i opinionen och menade att det bäddar för en spännande valrörelse där vi kan komma till tals med vår politik.
Efter en kort diskussion och presentation av det lokala arbetet vidtog mer konkret planeringsarbete, och listorna med arbetsuppgifter fylldes snabbt.

Aktivitet: Palestinasolidaritet

Talkörerna skallade på Jönköpings gator i lördags när ca 250 personer demonstrerade sitt stöd förfolket i Gaza. Föreningen Palestine In Mind var initiativtagare och höll också flera uppskattade tal.Från Kommunistiska partiet talade Annica Albertsson. Mer än 2000 kronor samlades in till Hanan som bedriver verksamhet i Gaza.

Aktivitet: Röd Front 2014

Jönköping i skuggan av en stövel.

Aktivitet: Rekordmånga mot rasism och fascism i Jönköping

Att Svenskarnas Parti fått tillstånd att demonstrera i Jönköping 1 maj har väl knappast undgått någon. För att manifestera vad Jönköpingsborna tycker om detta tog ABF initiativ till en partipolitiskt obunden demonstration. Alla partier utom SD var inbjudna, liksom fackföreningar, folkhögskolor och andra organisationer.

Aktivitet: 8:e mars 2014

På den Internationella kvinnodagen höll ett tiotal aktivister från Kommunistiska partiets Jönköpingsavdelning torgmöten i Nässjö och i Jönköping. Elin Nilsson brännmärkte i sitt tal kapitalismens dubbla bördor för arbetarklassens kvinnor. Lone Möller läste upp 17:e kongressens uttalande i kvinnofrågan "Kampen för kvinnors rätt måste även vara en kamp mot kapitalismen" och Proletärens ledare. Flera Proletären såldes och många "Ut med RUT" propagandablad spreds.

Aktivitet: Generationsskifte på kongressen

Med valet av ny partistyrelse tog Kommunistiska Partiet ännu ett steg på den föryngringsprocess som pågått några år. Till ny ordförande efter Anders Carlsson valdes Robert Mathiasson, 34 år. Annica Albertsson, Jönköping, som varit med i Partistyrelsen sedan 1990 avgick och Jönköpingsavdelningen representeras nu av Robert Milerius från Nässjö.
Kongressen avslutades med en stor artistgala där vår medlem Sven Wollter hyllades inför sin 80-årsdag. Partiets Kulturstipendium till Ingemar "Spingo" Nilssons minne delades ut till den unga filmaren och poeten Rojda Sekerzös.

Aktivitet: Protest mot Obamas Sverigebesök

Över 100 personer manifesterade sin avsky för Obamas krigspolitik.
Först ut av talarna var Annica Albertsson från Kommunistiska Partiet. Inslaget av syriska flaggor och talare var stort. Svenskkubanska föreningen hade banderollen Kuba, den tredje världens hopp. Avslutningsvis brändes den amerikanska flaggan under jubel och talkörer.

Sidor

Prenumerera på Kommunistiska Partiet Jönköping RSS